Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Witamy we wspólnym katologu Bibliotek Polonii Amerykańskiej
Książki są dostępne do korzystania na miejscu w każdej z partycypujących bibliotek:

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (jak trafić)

Polski Instytut Naukowy w Ameryce ( jak trafić)

Polska Fundacja Kulturalna ( jak trafić)

Fundacja Kościuszkowska ( jak trafić)

Aby znaleźć poszukiwaną pozycję, wpisz hasło z tytułu lub autora w okienko wyszukiwarki powyżej. Nie musisz być zalogowany aby korzystac z katalogu. Aby ograniczyć wyszukiwanie do jednej biblioteki, wybierz "Wyszukiwanie Zaawansowane".

Welcome to a shared online catalog of the Polish American Libraries
Books and periodicals are accessible in each participating library:

Józef Piłsudski Institute of America (directions)

Polish Institute of Arts and Sciences of America (directions)

Polish Cultural Foundation (directions.)

Kosciuszko Foundation (directions)

To begin your search, please enter a keyword or phrase in the search bar above. You do not need a login or password to use the catalog. To limit your search to a particular library, use the Advanced Search capability.


Log in to your account: