Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation

Witamy we wspólnym katologu Bibliotek Polonii Amerykańskiej
Książki są dostępne do korzystania na miejscu w każdej z partycypujących bibliotek:

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (jak trafić.)

Polski Instytut Naukowy w Ameryce ( jak trafić.)

Polska Fundacja Kulturalna ( jak trafić.)

Aby znaleźć poszukiwaną pozycję, wpisz hasło z tytułu lub autora w okienko wyszukiwarki powyżej. Nie musisz być zalogowany aby korzystac z katalogu. Aby ograniczyć wyszukiwanie do jednej biblioteki, wybierz "Wyszukiwanie Zaawansowane".

Welcome to a shared online catalog of the Polish American Libraries
Books and periodicals are accessible in each participating library:

Józef Piłsudski Institute of America (directions.)

Polish Institute of Arts and Sciences of America (directions.)

Polish Cultural Foundation (directions.)

To begin your search, please enter a keyword or phrase in the search bar above. You do not need a login or password to use the catalog. To limit your search to a particular library, use the Advanced Search capability.


Log in to your account: