Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Jędrzejewicz, Wacław

Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 2, 1921-1935 / Wacław Jędrzejewicz. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1977. - 605 p. : ill. ; 23 cm.

Piłsudski, Józef -- 1867-1935. Statesmen -- Poland -- Biography. Poland -- History -- 20th century.