Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation

Askenazy, Szymon

Thaddeus Kosciuszko / by Szymon Askenazy. - London : The Polish Review, [br. r.]. - 27 p. ; 25 cm.

Kościuszko, Tadeusz (1746-1817).