Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Molenda, jan

Próby osiągnięcia kompromisu między Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim w sprawie węzlowych problemów odradzającego się państwa polskiego / Jan Molenda. - [S.l. : s.n, ca 1981]. - P. 198-226 ; 24 cm.

Nadb. z Dzieje Najnowsze. T. 13, z. 1-2, 1981.

Poland -- Politics and government -- 1796-1918. Piłsudski, Józef -- 1867-1935.