Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Budny, Michał

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce : zarys historyczny 1943-1973 / [Michał Budny]. - [S.l. : s.n., ca 1973]. - 26 p. ; 24 cm.

Pilsudski Institute of America.