Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Lechoń, Jan.

Karmazynowy poemat / Jan Lechoń ; [okładkę il. Zofja Stryjeńska]. - Wyd. 2 - Toruń ; Warszawa ; Siedlce : Towarzystwo Wydaw. "Ignis", 1922. - 55, [2] s. : il. ; 18 cm.


Poezja polska--20 w.