Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation

Historia Polski. T. 2, Cz. 1, 1764-1864. 1764-1795 / oprac. zbiorowe ; red. Tadeusz Manteuffel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii ; [t. 2 cz. 1] pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli ; oprac. Celina Bobińska [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958 - [4], 431, [1] s. : il. ; 25 cm.


Polska--18 w.