Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation

Jasienica, Paweł (1909-1970).

Chodzi o Polskę / Paweł Jasienica. - Warszawa : Polonia, 1956. - 70, [2] s. : il. ; 21 cm.
Linia Odra-Nysa.
Zbrojenia--Niemcy (Republika Federalna)


Niemcy (Republika Federalna)--polityka--Polska.
Polska--polityka--Niemcy (Republika Federalna)


Publicystyka polska--1944-1956 r.