Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Justice for the Jaws! - New York : [s.n., 1943]. - 23 s. ; 20 cm.

Opis wg okł. Three articles by Henri de Keillis, Jan lechon, Michel Pobers published in "Pour la Victoire", America's French weekly.


Żydzi--1939-1945 r.