Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Libicki, Konrad

Piękne wczoraj, sierpień 1914-listopad 1918 / Konrad Liberacki - Londyn : Nakł. Komitetu 50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego, 1964. - 224 s. ; 24 cm.

Piłsudski, Józef, 1867-1935 World War, 1914-1918 -- Poland