Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Piłsudski, Józef (1867-1935).

O państwie i armii. T. 2, Wybór pism. W świetle wspomnień i innych dokumentów : [aneks] / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1985. - 285, [2] s. ; 20 cm.

Indeks.

8306012917


Piłsudski, Józef (1867-1935)


Wojsko--Polska--20 w.--źródła


Polska--polityka--20 w.--źródła