Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Kardela, Piotr.

Stanisław Gierat 1903-1977 : działalność społeczno-polityczna / Stanisław Gierat. Piotr Kardela ; [wyd. poprzedzone szkicem Danuty Mostwin pt. "Niezłomni"]. - Szczecin : "Albatros", 2000. - 494, [1] s. : il. ; 25 cm.

Bibliogr.

8388038117


Gierat, Stanisław (1903-1977)


Kombatanci--organizacje--Polska--1944-1989 r.
Młodzież wiejska--organizacje--biografie--Polska--1918-1939 r.
Polacy za granicą--polityka--1945-1989 r.
Polacy za granicą--Stany Zjednoczone--1945-1989 r.
Wojsko--biografie--Polska--1939-1945 r.