Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Cenckiewicz, Sławomir (1971- ).

Tadeusz Katelbach (1897-1977) : biografia polityczna / Sławomir Cenckiewicz. - Warszawa : Łomianki : Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą ; Wydawnictwo LTW, 2005. - 668 s., [40] s. tabl. : il. ; 25 cm. - Biblioteka "Niepodległości" . - Biblioteka "Niepodległości" .


Streszcz. ang.

8388736590


Katelbach, Tadeusz (1897-1977) --biografia.


Polacy za granicą--polityka--biografie--20 w.
Politycy--biografie--Polska--20 w.

Tadeusz Katelbach -- Bibliography.