Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation


Biblioteka Fundacji Kościuszkowskiej
Library of the Kosciuszko Foundation

Jędrzejewicz, Wacław (1893-1993).

Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego : 1867-1935. T. 1, 1867-1918 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek ; Instytut Józefa Piłsudskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994 - 413, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : fot., portr. ; 25 cm.

8304041588 (t. 1) 8304041146 (całość)


Piłsudski, Józef (1867-1935) --biografia.


Politycy--biografie--Polska--19-20 w.