Biblioteki Polonii Amerykańskiej
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Library of the Józef Piłsudski Institute of America

Biblioteka imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
The Alfred Jurzykowski Memorial Library of the Polish Institute of Arts & Sciences of America
Biblioteka Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej
The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation

Sprawozdanie / Komitet Uczczenia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego 6-go Sierpnia 1914. - Londyn : Gryf Printers Ltd., 1964. - 64 p. : 25 cm.

Poland -- History -- World War, 1914-1918. Piłsudski, Józef (1867-1935).